Нашето отношение към Вашите лични данни

Макстон Комършъл ООД отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“ е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и респ. какви са Вашите права.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Каква информация събираме и защо?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате AvioStore.BG или изберете нашите продукти или услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. В определени случаи обработваме данни въз основа на Ваше съгласие.

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

  • Трите имена, единен граждански номер (за целите на издаване на фактура, при поискване), дата на раждане и пол.
  • Данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл)
  • Писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни;

Целта при обработването на Вашите данни.

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели:

При сключването и изпълнението на договор – изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за закупените стоки; осигуряване на комплексно обслужване, вкл. по електронен път; за целта на уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.

При изпълнение на законово задължение – за целта на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; при задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи, както и съд; при изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, предвидени в Закона за защита на потребителите;

При съгласие от Ваша страна – за директен маркетинг за наши продукти и услуги.

С кого споделяме информацията Ви:

Макстон Комършъл ООД използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат: куриерски фирми, външни консултанти и специалисти, правни кантори, банки, търговски агенти и представители и др.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като: Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

Употреба на бисквитки на Сайта

Макстон Комършъл ООД не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки, използвани от Компанията.

Защо и как използваме автоматизирани алгоритми?

Ние не използваме средства за автоматизирано взимане на решения.

Сигурност

Макстон Комършъл ООД, взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.

Изключение правят лични данни (Имена и имейл адрес), които се съхраняват след изрично съгласие с цел директен маркетинг. В този случай, личните данни се пазят докато не пожелаете да бъдете отписани от нашите списъци за директен маркетинг.

Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства. Макстон Комършъл ООД няма да прехвърля данните ви извън рамките на ЕИП без спазване на законовите възможности, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.

Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от  Макстон Комършъл ООД да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате  Макстон Комършъл ООД да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни. Макстон Комършъл ООД осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане на решения.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо Макстон Комършъл ООД. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават в свободна форма чрез съобщение на имейл адрес lichni_danni@maxtoncommercial.com.

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели Макстон Комършъл ООД я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към Макстон Комършъл ООД:

Тел: +359894023313
Email: lichni_danni@maxtoncommercial.com

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 25.05.2018г.